A szerzőről

 

szerzo

Philip M. Baley

A brit születésű, Ausztráliában élő Philip Bailey közel harminc éve működik homeopátiás orvosként. A szakorvosi vizsgáit a Royal London Homeopathic Hospital-ban szerezte, azóta is gyakran tanít Európában. Tapasztalataival jelentősen gazdagította az utóbbi évtizedek Materia Medica kiadványait.

Az idők során sokféle mély-pszichoterápiás módszert elsajátított, melyeket a homeopátiával kombinálva alkalmaz betegeinél. Legjelentősebb műve a Homeopátiás pszichológia, mely világszerte a szakterület tankönyveként is szolgál, miközben úgy ‘olvastatja magát’ mint a legjobb és legizgalmasabb szépirodalom.

További információk a szerzővel kapcsolatban: http://www.drphilipbailey.com/

A szerzővel folytatott angol nyelvű interjú: http://hpathy.com/homeopathy-interviews/dr-philip-bailey/

 

Részletek a szerző előszavából:

Azt remélem, hogy ez a könyv hozzájárul majd egy mindeddig csak hé­zagosan szolgált igény kielégítéséhez; a homeopátiás szakembereknek arra az igényére gondolok, hogy pontos és valósághű személyiségleírást olvashassanak a homeopátiás alkatokról. Azok a régi repertóriumok, melyekre leginkább támaszkodunk, a szerek mentális tüneteinek csak elnagyolt és extrém jellegzetességeit írják le, és figyelmen kívül hagyják azokat az árnyaltabb vonatkozásokat, amelyekkel pácienseinknél tény­legesen találkozhatunk. Remélem, hogy könyvem segít majd kitölteni ezt az űrt, amennyiben reális személyiségrajzokat tesz hozzáférhetővé mind a homeopátiát tanulók, mind a praktizáló homeopátiás szakemberek számára, nem pedig puszta karikatúrákat mutat be.

 A könyvemben szereplő karakterrajzok kizárólag saját klinikai tapasztalatomra nem pedig valamely meglévő repertórium adataira épülnek. Némely esetben jelentősen el is térnek az évek során átörökített, klasszikus személyiségprofiloktól. A személyiségvonások árnyalt megértése egyébként is viszonylag új jelenség, mely Freud tudatta­lanról alkotott tanaiból és a mélylélektan ehhez kapcsolódó fejlődésé­ből indult ki.

 A személyiségprofilok leírásánál igyekeztem a mindenkori típus lé­nyegét, esszenciáját kidolgozni. Ez akkor is felismerhető, ha nincsenek sajátos testi tünetek, sőt ez az esszencia akár ellent is mondhat a loká­lis tüneteknek. A Lycopodiumnak például az önbizalomhiány a lényege, amit a homeopatának fel kell ismernie, hiába adja magát elő számtalan Lycopodium nagyon is magabiztosként. A mentális tünetek lényegét ugyanolyan fontos megérteni, mint az egyes szerek specifikus tüneteit. Néha az egyik, néha a másik oldal tűnik elő nyilvánvalóbban.

 Feltűnhet az olvasónak, hogy az alkatleírásoknál a negatív vonásokat emeltem ki. És bár igyekeztem a szerek pozitív adottságait is bemutatni, a legtöbb esetben mégis sokkal könnyebb egy alkatot a gyengeségeiről és uralkodó viselkedésmódjáról felismerni. Amilyen mértékben fejlődik a tudat, és ki-ki elkezd dolgozni személyes gyengeségeinek leküzdésén, úgy alakulnak ki – alkatától függetlenül – tendenciaszerűen ugyanazok a pozitív személyiségjegyek (mint például nyitottság, rugalmasság, önbi­zalom). És a fennmaradó negatív vonások – az általános és testi tünetek­kel együtt – adják a legjobb kulcsot a szerválasztáshoz. Ami pedig azo­kat a személyiségrajzokat illeti, amelyek a többihez képest itt viszonylag pozitívnak hatnak, hát csak azt írhatom le, amit láttam, és néhány alkat­nál valóban több kedvező adottságot tapasztaltam, mint másoknál. […]

 Nem volt célom, hogy ez a könyv valamennyi alkati típust lefedje, de a leggyakrabban előfordulók megtalálhatók itt.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.